Skip to main content

Disclaimer

DBI Profs doet haar uiterste best om de informatie op deze website zo actueel, correct en volledig mogelijk
te houden. Eventuele wijzigingen in de op de website aangeboden informatie kunnen op ieder moment,
zonder enige vorm van kennisgeving worden toegepast.
Het auteursrecht en ander intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving
van deze website komt toe aan DBI Profs en/of aan haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk
voorbehouden. Het is niet toegestaan tekst, afbeeldingen en video van deze website en haar online
kanalen (FaceBook, YouTube e.a.) te kopiëren voor commerciële doeleinden.
Voor vragen en/of opmerkingen kan je op verschillende manieren met ons in contact treden