Skip to main content

In een snel veranderende wereld, waarin bedrijven worden geconfronteerd met technologische ontwikkelingen, veranderende wetgeving en economische uitdagingen, is de rol van de Creditmanager ook aan het veranderen. Waar voorheen de taak vooral gericht was op het beheren van de financiële stromen en het minimaliseren van kredietrisico’s, is er nu steeds meer behoefte aan Creditmanagers die als business partner kunnen fungeren.Hoe ziet deze veranderende rol eruit en hoe geef je hier op de juiste manier invulling aan? 

Toekomstige waarde creatie

De toekomstige waardecreatie van Creditmanagement gaat over het leveren van meerwaarde aan de organisatie. Dit betekent dat Creditmanagement niet langer alleen gericht is op het minimaliseren van risico’s en het verzekeren van tijdige betalingen, maar ook bijdraagt aan het realiseren van strategische doelstellingen en het optimaliseren van de financiële prestaties van de organisatie. Hierbij spelen factoren zoals data-analyse, automatisering en klantgerichtheid een steeds grotere rol. Door hier goed op te anticiperen en in te bedden in de bedrijfsprocessen, kan de Creditmanager een belangrijke bijdrage leveren aan de waarde creatie van de organisatie. Het kunnen analyseren van de output, het kunnen toepassen en het kunnen communiceren naar de business, daar ligt een belangrijke taak.  

De rol van Creditmanager als business partner

De Creditmanager als business partner heeft een bredere focus dan alleen de financiële aspecten van de organisatie. Het gaat hierbij om het proactief bijdragen aan de strategische doelstellingen van de organisatie en het uitdagen van de business om andere inzichten en mogelijkheden te verkennen. Dit vraagt om een andere manier van werken voor de Creditmanager, die niet langer enkel de geijkte processen volgt, maar veel meer een adviserende rol vervult.

Huidige ontwikkelingen en trends

Om deze veranderende rol van de Creditmanager goed te kunnen vervullen en een meer proactieve rol in te nemen, moet de Creditmanager ontwikkelingen op de voet volgen en kunnen analyseren. Denk aan ontwikkelingen als digitale transformatie, big data, robotisering, artificial intelligence(AI), blockchain, cyber risico’s, privacy issues, strategische scenario’s, hyperinflatie en geopolitieke ontwikkelingen. Al deze factoren hebben impact op de professionele rol van de Creditmanager en zijn van invloed op het bepalen van nieuwe strategieën en processen binnen de organisatie.

Communicatieve vaardigheden

Daarnaast vraagt deze rol om bevlogen leiderschap en goede communicatieve vaardigheden. De Creditmanager als business partner moet in staat zijn om zijn of haar visie en inzichten op een overtuigende manier te presenteren en uit kunnen leggen aan de rest van de organisatie. Daarbij is het van belang om samen te werken met verschillende stakeholders binnen de organisatie, zoals sales, finance, IT en juridische afdelingen.

Hoe word je als Creditmanager futureproof?

Om de veranderende rol van de Creditmanager goed te kunnen vervullen, is het dus van belang om kennis te hebben van data-management en de benodigde sociale vaardigheden te bezitten. Dit betekent bijvoorbeeld dat de Creditmanager moet beschikken over de juiste tools om de data te kunnenanalyseren en te interpreteren om zo betere beslissingen te kunnen nemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan dé musthave tool voor Finance professionals: Power BI. We schreven er een artikel over: (link naar artikel:Wat voor voordelen biedt Power BI ten opzichte van Excel?)

De veranderende rol van de Creditmanager als business partner is een uitdaging, maar biedt ook nieuwe kansen. Door als Creditmanager actief deel te nemen aan de strategische doelstellingen van de organisatie en te fungeren als sparringpartner van de business, kan de Creditmanagerbijdragen aan het succes van de organisatie. Door te investeren in de juiste kennis, vaardigheden en competenties, kan hij of zij futureproof worden en zijn of haar organisatie optimaal ondersteunen in een snel veranderende wereld.

Wij zijn vooral benieuwd hoe jij invulling geeft aan jouw veranderende rol. Laat het ons vooral weten!

Bronnen:

www.creditexpo.nl/de-credit-manager-als-business-partner/
ww.credit-management.nl/ben-jij-al-futureproof-als-credit-manager-investeer-dan-in-je-soft-skills/
www.verenigingvoorcreditmanagement.nl/paul-rulkens-de-credit-manager-kan-leren-van-de-kalkoen/
www.nlacademy.nl/trainingen/de-credit-manager-als-business-partner/