Skip to main content

Ook in 2023 is de financiële sector volop in beweging en is het als bedrijf van cruciaal belang om op de hoogte te blijven van alle trends en ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de financiële afdeling. DBI Professionals volgt deze ontwikkelingen op de voet. Als finance professional moet je over veel kennis beschikken! Denk aan internationale regelgeving, cyberveiligheid, governance, risicobeheer, ethiek, integriteit en eerlijkheid. Wel zien we een aantal belangrijke trends die er bovenuit springen. Wij zetten deze trends onder elkaar zodat jij deze kunt meenemen in jouw bedrijfsvoering.

Cyber- en datasecurity

Datasecurity omvat beveiliging van gevoelige gegevens en privacy van medewerkers.  Bij cybersecurity draait om het afschermen van computeromgevingen tegen ongewenste bezoekers. Doordat er steeds meer transacties online plaatsvinden, neemt ook de noodzaak toe om belangrijke data zoals persoonsgegevens en bankinformatie beter te beschermen tegen cyberaanvallen. Cybersecurity is dan ook voor organisaties steeds meer een randvoorwaarde van digitalisering. De technologische ontwikkelingen op dit gebied gaan snel en financiële organisaties zijn oplettender geworden.

Toename digitale assets en hybride werken
Voor 2023 wordt vooral veel verwacht van de inzet van AI en ML, waarmee systemen zelfstandig nieuwe dreigingen kunnen herkennen en blokkeren. Met de toename van hybride werken is dit zeer raadzaam. Finance is het kloppende hart van iedere organisatie en om die reden is bescherming tegen hackers, ransomware of andere vormen van digitale criminaliteit noodzakelijk. Niet alleen moeten finance professionals op de hoogte zijn van relevante wet- en regelgeving rondom cybersecurity en weten welke technologische middelen er zijn, ook de rol van finance professionals hierin is cruciaal. Juist de finance professional heeft inzicht in de belangrijkste data van het bedrijf en weet het beste wat beschermd moet worden tegen elke vorm van cybercriminaliteit. De toename van digitale assets en hybride werken maakt dat we verwachten dat de beveiliging van data en systemen ook in 2023 hoog op de agenda van iedere finance professional en financiële afdeling komt te staan.

Compliance

Tegenwoordig is er meer dan ooit aandacht voor compliance. Je moet je als bedrijf aan de regels houden die door de overheid zijn opgelegd, daar komt het op neer. Finance professionals moeten heel goed op de hoogte zijn van alle relevante wetgeving, om ervoor te zorgen dat het bedrijf voldoet aan alle relevante regels. Want compliance is belangrijk voor iedere organisatie, omdat ze daarmee schade kunnen voorkomen, denk aan hoge boetes, schadeclaims of financiële schandalen.

ESG (Environmental Social & Governance)

De Europese Unie heeft de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in april 2021 geïntroduceerd. Deze richtlijn heeft grote gevolgen voor organisaties en in het bijzonder voor finance professionals. Hierdoor staat ESG (Environmental, Social & Governance) nog hoger op de agenda van organisaties. CSRD verplicht grote organisaties om vanaf 2024 te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. Met als doel om transparantie van bedrijven rondom duurzaamheid te vergroten. Deze richtlijnen zullen in 2024 als eerste ingaan voor bedrijven die vallen onder de Non-Financial Reporting Directive (NFRD). In 2025 zijn grote organisaties die hier nog niet onder vallen aan de beurt. Het MKB wordt vanaf 2026 verplicht om aan de richtlijnen van de CSRD te voldoen. De finance professional zal in 2023, als onderdeel van de gehele financiële afdeling, de nodige voorbereidingen moeten treffen om binnen de vastgestelde termijn aan de richtlijn te kunnen voldoen. Sommige organisaties hebben ESG al in hun reporting opgenomen, andere organisaties moeten dit nog compleet inrichten. Het maken van een ESG-rapportage heeft invloed op diverse kernactiviteiten van de organisatie, maar voor finance afdelingen in het bijzonder. Voor finance professionals wordt 2023 dus cruciaal om te kijken hoe de ESG-doelstellingen van de organisatie op een goede manier in de rapportage kunnen worden geïmplementeerd en of de huidige rapportage tooling daarin voldoende ondersteunt.  

Conclusie

De financiële sector is constant in beweging als gevolg van de snelle technologische vooruitgang, de coronacrisis, hoge inflatie, krappe arbeidsmarkt en stijgende klantverwachtingen. Een hoop uitdagingen waardoor bovengenoemde trends belangrijker worden. Finance afdelingen krijgen steeds meer te maken met data, de verwerking en beveiliging hiervan. Waarvan de verplichte rapportages een belangrijk onderdeel zijn. We zijn natuurlijk benieuwd wat 2023 verder nog gaat brengen, maar het lijkt boven alles geen rustig jaar te worden voor de finance professional.

Benieuwd welke andere trends onze finance professionals nog meer zien? We komen graag in contact! 

Bronnen:
CFO.nl