Skip to main content

Business Controllers spelen steeds vaker een cruciale rol in de strategische besluitvorming van grote en middelgrote bedrijven. Ze zijn verantwoordelijk voor het overzien van de financiën en processen van een organisatie en adviseren het management hierover. Hoewel de werkzaamheden voornamelijk gericht zijn op financial control, verschuift de focus in de praktijk steeds meer naar business control. In dit artikel leggen we uit wat een Business Controller precies doet en wat de belangrijkste taken en competenties zijn. Ook wordt benadrukt waarom de focus op business control steeds belangrijker wordt en wat er nodig is om de vertaalslag van financial control naar business control te maken.

Wat doet een Financial Controller?

Een Financial Controller zorgt voor het opstellen van rapporten waarbij de focus voornamelijk ligt op het waarborgen van de juistheid en volledigheid van deze cijfers door middel van interne controlemaatregelen. Het interpreteren van de cijfers en het nemen van strategische beslissingen is doorgaans niet de primaire verantwoordelijkheid van een Financial Controller.

Wat doet een Business Controller?

Een Business Controller heeft overzicht over de financiën en processen van grote en middelgrote bedrijven en adviseert het management. De belangrijkste taak van een Business Controller is het adviseren en daarmee ondersteunen van het management bij het nemen van strategische beslissingen. Business Controllers zijn daardoor veel meer een businesspartner die het overzicht bewaakt en het management voorziet van input en advies over de gang van zaken.

Verschuiving van financial naar business control

Hoe groot in de praktijk het verschil is tussen een Financial Controller en een Business Controller, wordt vaak bepaald door de vacature en de invulling van de functie zelf. Maar we zien in de praktijk wel steeds vaker een verschuiving van financial naar business control. Bedrijven verwachten steeds meer van finance professionals dat ze strategisch kunnen meedenken en advies kunnen geven. Daardoor komt de nadruk steeds meer op business control te liggen. Helaas wordt van veel controllers dan ook verwacht dat ze beide functies kunnen vervullen, en wordt er dus eigenlijk geen duidelijk onderscheid gemaakt tussen de twee. Een helder onderscheid tussen beide functies is wel nodig, want een Financial Controller is niet per definitie een goede Business Controller, en andersom.

Welke competenties heeft een Business Controller nodig?

Een Business Controller moet niet alleen tactisch zijn, maar ook kritisch kunnen denken en risico’s cijfermatig kunnen onderbouwen. De Business Controller moet vertrouwen kunnen wekken bij het management door mee te denken met de dagelijkse problematiek en oplossingen aan te dragen wanneer nodig. Tegelijkertijd is het belangrijk dat een Business Controller processen objectief kan analyseren. Naast kennis en ervaring in de branche of sector waarin zij werken, heb je als Business Controller goede communicatieve vaardigheden nodig, moet je snel door kunnen dringen tot de kern van een probleem en moet je anderen kunnen overtuigen.

De toekomst van de finance professional
Door te investeren in opleidingen en trainingen voor finance professionals, kun je als bedrijf de nodige vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn voor business control, zoals kritisch denken, communicatie en samenwerking met andere afdelingen. Uiteraard moet deze ontwikkeling wel bij het karakter van de finance professional passen. Het is van groot belang dat ook de finance professional zichzelf blijft ontwikkelen en kennis en vaardigheden up-to-date houdt. Bedrijven moeten in een steeds complexere wereld voortdurend inspelen op veranderingen in de markt en de maatschappij, en daardoor wordt de rol van de Business Controller steeds belangrijker.

Wil je eens sparren over hoe je als organisatie kunt investeren in je finance professionals om ze als business partner te laten groeien? Wij gaan graag met je in gesprek.

Bronnen:

nl.indeed.com/carrieregids/ontwikkeling/business-controller-competenties
cmweb.nl/wp-content/uploads/2015/03/CMA140506.pdf
cmweb.nl/2020/07/must-have-competenties-voor-een-succesvolle-business-controller/
nl.indeed.com/carrieregids/ontwikkeling/competenties-financial-controlle