Skip to main content

Een toekomstgerichte visie op jong talent

Daniel Toet, oprichter van DBI Professionals, heeft meer dan twee decennia ervaring in creditmanagement. Vanaf zijn twintigste actief in de sector, begon hij zijn carrière bij een handelsinformatiekantoor. Zijn loopbaan omvatte diverse rollen, van detachering tot zelfstandig projectmanagement met internationale projecten. Deze ervaringen legden de basis voor het oprichten van DBI Professionals, een bedrijf dat zich specialiseert in de bemiddeling van professionals binnen het vakgebied creditmanagement.

Aantrekken en behouden van jong talent

In een wereld waar snelheid en ambitie essentieel zijn, deelt Daniel zijn persoonlijke inzichten over de verwachtingen van jong professionals. “Jonge mensen zoeken niet zomaar een baan,” legt Daniel uit, “ze willen een loopbaan die groeit zoals zij dat doen, snel en vol mogelijkheden.”

Voortdurende ontwikkeling en carrièregroei

Daniel start zijn verhaal dat ontwikkeling centraal staat in de carrière van jong talent. “Ze zijn enorm leergierig en ambitieus. Ze willen niet stilstaan maar snel stappen maken in hun carrière,” vertelt Daniel. Hij gelooft sterk in het bieden van kansen voor continue persoonlijke en professionele groei. “Verandering is hun tweede natuur. Ze zoeken geen vaste plek maar een traject waar ze kunnen groeien en zich kunnen aanpassen.”

“De sleutel is om hen niet alleen uit te dagen met nieuwe taken, maar ook met nieuwe leeromgevingen die hun kritisch denken en probleemoplossende vaardigheden ontwikkelen,” stelt Daniel. “Het bieden van kennis is enorm belangrijk, ook voor de snel veranderende markt.” Ambitie en leergierigheid zijn twee belangrijke aspecten voor deze doelgroep. Hier moet je dan ook in faciliteren.

Transparantie en open Communicatie

Openheid in communicatie is essentieel voor succesvolle interacties met jonge professionals. Daniel benadrukt: “Transparante communicatie is van cruciaal belang. Deze generatie waardeert duidelijkheid en directheid. Ze verwachten dat eerlijkheid standaard is in hun werkomgeving.” Hij streeft ernaar een cultuur van open dialoog en wederzijds respect te cultiveren, waarin deze normen zijn verankerd.

“Door regelmatig feedback uit te wisselen, creëren we een leeromgeving waarin iedereen zich vrij voelt zijn of haar mening te uiten en zich te ontwikkelen. Het faciliteren van een dialoog die iedereen in staat stelt vrijuit te spreken, leidt tot betere besluitvorming en stimuleert innovatie,” legt Daniel uit. Hij voegt toe dat deze generatie ook helderheid verwacht over hun toekomstperspectieven, inclusief carrièremogelijkheden en de bijbehorende financiële voorwaarden. Transparantie is hierbij essentieel. Ze nemen snel beslissingen, dus snelheid in communicatie is belangrijk. “Bijvoorbeeld, als een jonge professional solliciteert, weten we dat we het wervingsproces binnen vier tot vijf werkdagen moeten afronden. Langere procedures leiden ertoe dat we ze verliezen,” benadrukt Daniel.

Een werkplek die inspireert en ontwikkelt

Daniel benadrukt het belang van een werkplek die meer biedt dan alleen functioneel. “We moeten plekken creëren die inspireren. Plekken waar sporten en werken onderdeel zijn van het dagelijks leven. Dat is wat jong talent trekt.” Volgens Daniel moet een moderne werkplek flexibiliteit bieden die aansluit bij de behoeften van jonge werknemers, zodat privé en werk niet langer gescheiden werelden zijn maar samen een harmonieus geheel vormen.

“Jonge professionals zijn op zoek naar dynamische en flexibele omgevingen waar ze kunnen ontwikkelen. Ze willen zich niet beperkt voelen door starre structuren of traditionele kantooruren,” voegt hij toe. Dit idee leidt tot werkplekken die zowel fysieke als mentale gezondheid bevorderen, met faciliteiten zoals gyms en/of informele relaxruimtes die werk en privéleven integreren.

Het ontwikkelen van jong talent door het Credit Accelerator Program

In lijn met onze visie op het binden en boeien van jong talent hebben we bij DBI Professionals het ‘Credit Accelerator Program’ ontwikkeld. Dit tweejarige traineeship is specifiek ontworpen om jonge creditmanagement professionals snel op te leiden en hen te voorzien van de vaardigheden die nodig zijn om succesvol te zijn in deze snel veranderende branche. Het programma benadrukt de kernwaarden van snelheid en ambitie, waarbij trainees regelmatig van project veranderen om zo hun ervaring en verantwoordelijkheden uit te breiden.