Skip to main content

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Voor DBI Profs betekent maatschappelijk verantwoord ondernemen verantwoordelijkheid nemen voor de effecten van haar bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Deze visie uit het kantoor in het contact met opdrachtgevers, medewerkers, belanghebbenden en leveranciers. Er wordt gestreefd naar een beheerst en zuinig gebruik van middelen, en waar hergebruik mogelijk is wordt dit gestimuleerd. Daarnaast ondersteunt DBI Profs uiteenlopende maatschappelijke activiteiten en sponsort ideële stichtingen.

DBI Profs zal zich ten allen tijde verre houden van politieke- en maatschappelijke activiteiten die materiële- en immateriële schade kunnen veroorzaken aan het milieu, het bedrijf en zijn belanghebbenden. Verder onthoudt het bedrijf zich van uitingen waaruit een politieke of religieuze voorkeur naar voren komt.